Furefolks historie

KAPITEL 1: Furefolks historie – ved 5 års fødselsdagen 4. oktober 2012

Hvem er vi? Furefolk er en dansk folkemusikgruppe, der har rod i Furesø Kommune. Deraf navnet. Navnet blev foreslået af Ida Boldsen, gruppens daværende violinist, umiddelbart før Furefolk for første gang skulle spille for et publikum. Det var lørdag d 29. marts 2008 på Restaurant Mona Lisa i Farum. Koncerten var arrangeret af Finn Boisen, daværende leder af foreningen ”Furerock”, så navneligheden er ikke tilfældig.
For tiden (4. oktober 2012) er vi 6 i gruppen. Alle bidt af folkemusikken og glæden ved samspillet! Medlemmerne kommer fra Furesø, Allerød og Gadevang. Vi øver hver onsdag kl. 19 – 22 i Hesselbækparks A-Hus, et beboerhus i en bebyggelse i Farum Øst. Magasinet i A-huset rummer også vort tekniske udstyr.
I starten øvede vi i C-Huset, Hobbyværkstedet i samme bebyggelse, men i de sidste par år har vi vederlagsfrit kunnet benytte det bedre A-Hus. Måske ligger det i luften, at vi som tak for lån spiller
ved et par årlige beboerarrangementer.

Formålet: På vor hjemmeside står der: Folkemusikgruppen Furefolk fra Farum dannedes 4. oktober 2007. Vi spiller og synger folkemusik, især fra Danmark, Sverige og Irland. Vi har rod i den danske tradition og spillemandsmusikken. Men vi henter også inspiration i vore nabolande, i det øvrige Europa – og i hele verdens folkelige musik. Fester, møder og demonstrationer – overalt kan musik og sang sætte humøret i
vejret, formidle fælles erfaringer, stemninger og budskaber – og vi bidrager gerne!
Hvor har vi spillet? Indtil nu har vi spillet ved mindst 23 arrangementer i ind- og udland og for mellem 5 og 150 mennesker. Vi har bl.a. spillet til ære for Rudolf på Gedevasevang 2009, ved galleriåbninger, på Hembygdsgården i Stenestad i Skåne juli 2011 og ved Dansk Handicapforbunds grillfest i Furesø 2012. Se i øvrigt scrapbogen på vor hjemmeside!
Hvad spiller vi? Vi spiller folkemusik, og vi har gennem de fem år nok bevæget os lidt væk fra spillemandsmusikken og hen i mod sangene fra Danmark, Sverige, USA og Irland. Repertoiret har vi stykket sammen af de melodier og sange, vi hver især kunne lide og tog med – og
tilpassede til lejligheden.
Hvad er folkemusik? De fleste har en ide om, at det er traditionsbundet, overleveret musik, uden eller med minimal elektrisk forstærkning. Ofte er eventuelle tekster karakteriserede ved at have meninger, synspunkter, holdninger og positioner. Og melodierne er enkle og relativt lette at lære. Hvis man kigger på internettets Wikipedia, står der bl.a., at der eksisterer mange definitioner
på folkemusik. Den traditionelle definition er, at der skal være tale om et musikalsk udtryk, der har været anvendt i århundreder i et afgrænset nationalt område, og ikke kan fusioneres med andre genrer. Gene Shay, en af hovedmændene bag Philidelpia Folk Festival, ser den snævreste definition af folkemusik som “[…] musik, der ikke er lavet for profit. Det er musik, der har overlevet og er blevet videregivet gennem en mundtlig tradition. […] Og folkemusik er en deltagermusik; du behøver ikke at være en dygtig musiker for at være folkesanger […] og til sidst giver det et sammenhold. Det er folkets musik”. Endelig findes der definitioner, der tager udgangspunkt i det musikalske udtryk, og betragter musikere, der videregiver en del af den stemning, der findes i den traditionelle folkemusik, som moderne folkemusikanter.

Historien: 2007:

Rudolf Engelhardt og Allan E. Petersen, havde spillet lidt sammen igennem ca. 10 år fra midten af 1990´erne. Det var nærliggende, da begge var vilde med folkemusik, boede i Hesselbækpark, ikke langt fra hinanden, og havde nogle instrumenter stående. Desuden var de i forvejen begge med i Hesselbækparks Loge for Rigtige Mænd, Hesselbækparks mandeklub. I denne loge sluttede man altid med nogle danske sange,- efter hyggesnak og en del øller. Mandelogen, HLFRM, oparbejdede med årene en righoldig sangbog med danske sange.
Rudolf og Allan havde længe talt om, at det kunne være fint at få nogle flere med, og de havde da også forsøgsvist haft musikalske venner, bl.a. Knud (Grumløse) og Lars Bo, med et par gange.
I løbet af sommeren 2007 satte de det mere i system, og Allan snakkede bl.a. med René Giannini, Ida Boldsen (violin), Elisabeth Lange og Alf Blume om at danne en gruppe. Og de fastsatte, at det hele skulle løbe af stabelen torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19 i Hesselbækparks A-Hus. Til stede denne historiske aften var: Alf (guitar og sang), Ida (violin), Rudolf (banjo, mandolin og sang), René (harmonika), Elisabeth (harmonika) og Allan (guitar og sang) Gruppen havde ikke noget navn, men på de indspilninger, som Allan altid lavede, kaldte han gruppen ved skiftende navne efter forbogstaverne på de mennesker, der var med.
Første gang RAIAER.

I starten mødtes gruppen kun hver 14. dag, men man gik ret hurtigt over til at mødes hver onsdag. Og man gjorde Hobbyværkstedet i Hesselbækpark, CHuset, til det faste mødested, da man endnu ikke havde nøgle og fri adgang til Ahuset.

2008:

Gruppens første engagement var at medvirke ved Finn Boisens Furerockarrangement på Restaurant Mona Lisa på Farum Bytorv lørdag d. 29. marts 2008. Gruppen, der fra forårets 2008 hed Furefolk, havde i løbet af vinteren udvidet med en bassist (Lasse Bøjlund Andersen) og en sangerinde (Liselotte Lauritzen). Ida gik ud af gruppen umiddelbart før Mona Lisa, og Liselotte
umiddelbart efter. I løbet af efteråret 2008 udvidede Furefolk betydeligt: Med kom Jørgen Bonde Sand (mandolin mm.) Inger (Tværfløjte) og Annelise Lund (sangerinde). Sidstnævnte var dog kun med et par måneder.

2009:

Per Lehmann (banjo og guitar) kom med i efteråret 2009 som afløser for Alf, der ikke havde så megen tid længere. I løbet af vinteren 2008/2009 og foråret 2009 var Ingrid Alice Nielsen lidt med som sangerinde, især i forbindelse med arrangementet for Rudolf på Gedevasevang. Lasse gik ud af gruppen og blev freelance-medarbejder i 2010, da han efterhånden mest spillede jazz og ville have mere tid til dette.

2010-12:

Efterhånden har Furefolk fundet en stabil besætning og nogle faste traditioner: Forårets og efterårets sange i Hesselbækpark som en slags øvelokalehusleje – og så alt det ”løse” ind i mellem, bestående af danske, irske, røde sange – og nogle børnesange.
Tekniske landvindinger:
– Hjemmesiden v. Jørgen (2008)
– PA-Anlæg, sponsoreret af – Jørgen (2009)
Standarterne med vort navnetræk (2010)
– Første CD-produktion (2011)
– Etablering af Foreningen Furefolk (2011)
– Visitkort (2012)
– Medhørsanlæg, der kan kobles til PA-Anlægget (2012)
Fremtiden: Banddoktor?
– CD, produceret i ”Bølgen”?,
– Udvidelse af gruppen med sangerinde, violinist, bassist mm?
– Bedre arrangementer.

Allan E. Petersen oktober 2012

 

Kapitel 2: Furefolks historie 2012 – 2017
– ved 10-årsfødselsdagen 4. oktober 2017

Tænk, så er der allerede gået 10 år siden, vi startede! For ti år siden sad vi i en rundkreds i vort nuværende øvelokale, Fælleshus A i Hesselbækpark i Farum. Oplægget var, at vi ville danne en lokal folkemusikgruppe. Til stede denne historiske aften var: Alf Blume (guitar og sang), Ida Boldsen (violin), Rudolf Engelhardt (banjo, mandolin og sang), René Giannini (harmonika), Elisabeth Lange (harmonika) og Allan E. Petersen (guitar og sang). De første fem år er beskrevet ovenfor på www.furefolk.dk, så her skal historien blot fortsættes fra og med efteråret 2012.
De forløbne fem år har været kendetegnet af stor udvandring af medlemmer, hvilket ofte har fået os til at gispe efter vejret og tænke, at nu gik det nok ikke længere dette her med folkemusik i Farum! Måske var vi en samling fossiler, der stædigt holdt fast i en uddøende musikform! Men hver gang det så rigtigt sort ud, kom der alligevel et og andet nyt medlem, og – ikke mindst – vi fandt ud af, at vi kunne selv! Både det der med at komponere og skrive sange. Så her i efteråret 2017 kan vi med stolthed se tilbage på et meget produktivt år, der vidner om, at vor fælles livs-eliksir og store fritidsglæde, folkemusikken, lever i bedste velgående. Her i jubilæumsåret er vi fem medlemmer i gruppen – så stort set er vi altså lige så mange, som da vi startede: Palle Gliese spiller to-rader harmonikaer, René Giannini spiller keyboard, Pia Anberg spiller diverse fløjter, Anna Grete Telesford synger og står for percussion, og Allan E. Petersen synger og veksler lidt mellem guitar, banjo og charango.
Her følger en oversigt over de vigtigste kendemærker i de forløbne fem år. Et gennemgående træk i begivenhederne er vore alsangsarrangementer med forårs- og efterårssange i Hesselbækpark, ind i mellem krydret med andre optrædender.

2012:

EFTERÅRETS SANGE: 21. november 2012 afholdt vi i samarbejde med Hesselbækparks Musikværksted, der var en lille gruppe sangglade beboere, for andet år i træk et alsangsarrangement i Hesselbækpark, kaldet Efterårets Sange. Her er sanghæftet: http://(http://furefolk.dk/wp-content/uploads/2017/07/Efteraarets_sange_2012-2.pdf)

Der var absolut flere musikere og sangere end sangglade publikummer denne novemberaften, og i betragtning af, at vi seriøst havde øvet efterårssange i flere måneder inden arrangementet, var det et ret skuffende fremmøde. Til gengæld fik vi, i de måneder, vi øvede, lært en masse dejlige sange godt at kende, blandt andre ”Septembers Himmel Er Så Blå”, Phil Ochs´ ”When I´m Gone”, i Pelle Voigts oversættelse, og Per Warmings ”Oktober”. Vi aftalte, at vi måske lige ville prøve ”Efterårets Sange” én gang til, i 2013, men så ellers lade arrangementet falde, hvis der ikke kom flere tilhørere. Furefolk bestod på dette tidspunkt af Elisabeth, Jørgen, Inger, René, Per og Allan, som det fremgår af billedet nederst side 1.
2013: Vi startede året 2013 med at sammensætte et udvalg af numre, vi syntes, vi var gode til: På generalforsamlingen 9. januar 2013 hos Elisabeth og Troels rådede Troels os til at koncentrere os om færre numre, som vi så til gengæld kunne godt. I søvne og forfra og bagfra! Inspireret af Troels´ råd holdt vi i løbet af januar en intern afstemning og udvalgte 24 kernenumre, som vi i princippet ville koncentrere os om fremover.
De 24 udvalgte var:
1.Se det summer af sol over engen
2 Horgalåten
3 Bøll Olle
4 Gånglåt från Appelbo
5. Ostindiens Velkomst
6. Lustig, lustig
7. Be Thou My vision
8. Lange Oluf
9. Tankar i Havanna
10 Alt er stille
11. Shepherds Wife
12 Farumsangen
13. The Mermaid
14. Hjemmebrænderiet
15. Andalusien 1938
16. Annas Visa.
17. Emann an Chnoic.
18 Salty Dog Rag.
19. Emma
20. Idas Sommarvisa
21. Kirsebærrenes tid
22. Sortmose Sø
(23. Highland Cathedral + fire numre, som Pia udvælger).
24. (Og som en eventuel mulighed – for at nå op på 24 – kunne vi overveje ”Hønen”)

Selv om vi således udvalgte 24 yndlingsnumre, viste det sig dog hurtigt, at det i praksis var svært kun at øve dem. Vi følte blandt andet, at vi var nødt til at tilpasse os lidt efter hvem, vi spillede for og hvilke temaer, vi tog op. Og der dukkede tit en ny melodi op, som vi absolut måtte finde plads til! De var jo pokkers gode alle sammen!

2013:

FORÅRETS SANGE: Efterårssangene samlede ikke mange, men så gik det straks bedre, da vi 15. maj 2013 holdt ”Forårets Sange” i Hesselbækpark. Pænt besøg og god stemning! Som nyt medlem havde vi nu fået Pia Anberg (billedet) med på tværfløjte og tin whistles. I første omgang var hun vikar for Inger, der var sygdomsramt i en periode. Pia var flyttet ind i Rudolf Engelhardts, Furefolks stifters, gamle lejlighed i Hesselbækpark og kom fra Hesselbækparks Musikværksted, der også var medarrangør på aftenen
Det var tredje år, vi arrangerede ”Forårets Sange”, og vanen tro havde vi meget intenst brugt øveaftenerne siden jul på at indøve de livsbekræftende forårssange. Her er sanghæftet:
http://furefolk.dk/wp-content/uploads/2017/07/Foraarshaefte2013-1.pdf.
Blandt sangene, vi havde lært var ”Der Sidder En Svale På Muren”, ”På Sjølunds Fagre Sletter” og ”Jeg Ser De Bøgelyse Øer” fra Musikværkstedets repertoire.

Arrangement på Solgaven 23. oktober 2013: En optimistisk rundsendelse til institutioner og plejehjem i København gav pote, idet Solgaven, Farums bosted og dagcenter for blinde og svagtsynede, hyrede os til at spille for et honorar på 3000 kr. Det blev så nok vort bedst betalte job igennem årene, og de mange opmærksomt lyttende glædede sig tydeligvis over musikken, der bl.a. talte flere irske numre samt en del danske evergreens, som vi havde taget på programmet på forslag fra Inger, Furefolks ene fløjtenist. Så vi spillede i alt 14 numre, lige fra ”Mariehønen”, over ”Musens Sang”, ”Jeg har elsket dig så længe, jeg kan mindes” og til ”Blind Mary”. En tyskfødt kvinde glædede sig specielt over, at vi havde vor egen oversættelse af ”Bunt Sind Schon Die Wälder” på programmet.

Teknisk set fik vi i efteråret god brug for Furefolks PA-Anlæg, der ganske vist fylder en mindre bondegård, men heldigvis kunne køres i Ingers og Jørgens biler.

KULTURAFTEN I KOMMUNALVALGETS TEGN 2. oktober 2013: Lydoptagelserne afslører, at Furefolk på dette tidspunkt nok havde deres absolutte kunstneriske glansperiode. Vi indøvede både anden-, og tredjestemmer, lærte en masse nye numre og lavede flotte arrangementer. Så vi var heller ikke blege for at binde an med noget rigtigt stort, nemlig et forsøg på at sætte kulturen på landkortet i den kommunale valgkamp op til valget 19. november 2013. Intet mindre! Det skulle gøres ved en festaften i Teatersalen i Farum Kulturhus, hvor både borgmesteren, Ole Bondo Christensen, og den svenske troubadour Anders Afzelius og hans makker, Simon Hansson Ahlström var medvirkende. Den sidstnævnte var solist i en timelang, fin koncert, der bl.a talte mange af Björn Afzelius´ sange. Vi, Furefolk, spillede selv nogle af vore mere politiske sange ved lejligheden for de ca. 45 fremmødte. Desuden var der paneldebat med de opstillede kandidater til Byrådet, og Alf Blume og hans makker, Lars, i Ciconia Band (Storkebandet) gav nogle natursange, man kunne synge med på. 

 

EFTERÅRETS SANGE 2013: 27. november 2013 vovede vi for sidste gang at sammenkalde beboerne i Hesselbækpark til “Efterårets Sange”, vort traditionelle alsangs-arrangement. Både forhåndsomtalen og Pias dejlige kager var betydeligt mere opmuntrende end fremmødet, så vi besluttede, at NU var det endegyldigt slut med at fejre efteråret! Men vi fik dog indøvet både svensk, plattysk, dansk og engelsk i månederne inden. Repertoiret spændte fra Freesenhof til Phil Ochs dejlige sang, Changes. Her er sanghæftet og til venstre også kagerne, som Pia – traditionen tro – havde stået for: http://furefolk.dk/wp-content/uploads/2017/07/Efteraarets_sange_2013-1.pdf

2014:

Foreningen Furefolks tredje generalforsamling: Vi startede året 2014, som det efterhånden var blevet en tradition, med generalforsamling for Foreningen Furefolk hos Elisabeth og Troels. Det var denne gang den tredje generalforsamling siden foreningen blev stiftet 2012, og den lå i år onsdag d. 8. januar 2014.
På generalforsamlingen lovede vi bl.a. hinanden bedre indøvelse af de 24 numre i grundrepertoiret (se s. 2), bedre indøvelse af start og slutninger på melodierne, mere koncentrerede lydprøver før optrædener og mere målrettet og intensiv PR for gruppen i forhold til plejehjem og andre mulige aftagere. Desuden besluttede vi at købe en ekstra monitor. Dette sørgede Per for, men set fra året 2017 har vi nu ikke brugt den ret meget.

28. januar 2014: Arbejdersangbogen, der er udkommet siden 1926, skulle udkomme i 10. udgave, og Per Warmings Laboratorium for Politiske Viser genopstod derfor for en kort bemærkning i PH-Caféen på Halmtorvet, da det indkaldte bidrag til formålet
Vi deltog – stærkt decimeret på grund af sygdom – med ”Kirsebærrenes Tid” og ”Lustig, Lustig”, men fik, trods anstrengelserne ikke optagelse i sangbogen. Til gengæld havde vi glæden af et særdeles kvalificeret publikum, der bl.a. talte Pelle Voigt, Søren Korshøj, Leif Monnerup og Bente Kure. Lasse Bas, der tidligere har medvirket i Furefolk, forstærkede os på bas, hvilket var en klar gevinst.

Daghjemmet Frydenholm i Holte, ved lederen, Helles veninde, Vibeke Nath, indbød os til at spille for deres ældre borgere 14. marts 2014, og vi stillede med vort evergreen-repertoire fra Solgaven. Kai Normann Andersen gik rent ind hos de cirka 20 fremmødte, flere beboere dansede, og vi blev beværtet med vin og mad som tak.

Jørgens kones, Toves, tøjbutik Stof og Design i Birkerød holdt ophørsudsalg 5. april 2014, og Furefolk medvirkede instrumentalt til at skabe liv i den lidt sørgelige anledning og den ellers efterhånden noget hensygnende Birkerød Hovedgade. Vi fik 2000 kr. for jobbet samt ikke mindre end 191,50 kr. i den sorte fløjtekasse. Der blev optaget nogle videoer: http://www.youtube.com/watch?v=Agk-pUB3tnE http://www.youtube.com/watch?v=0p8R8fMmZAg

Færgemandens Sang: René skrev i april melodi til en børnesang, Færgemandens Sang, og Allan leverede en bloddryppende tekst. Sangen skulle bruges af Furesøs institutioners børn på en stor sommerlejr, og den uhyggelige sang blev også anledningen til, at René og Allan fandt ud af at det var sjovt at skrive sange sammen, noget de genoptog i efteråret 2016.

Europæisk Valgaften på Ellegården i Farum den 22/5-2014: Søndag d. 25. maj var der valg til Europa-parlamentet, og Folkebevægelsen mod EU, De Radikale, Socialdemokraterne og SFOF Furesø arrangerede i den anledning fællessang og paneldebat på Ellegården i Stavnsholt. Furefolk spillede til ca. 7 fællessange, bl.a. Jan Hammarlunds ”Jeg vil leve i Europa”, som vi havde oversat til lejligheden. Der var ca. 40 tilhørere, og ud over paneldeltagerne medvirkede også den lokale troubadour, Helge Larsen., fra Farum.
Lasse Bas forstærkede os igen ved lejligheden.

På Prins Henriks 80 års fødselsdag, 11. juni 2014 arrangerede vi for fjerde gang i træk ”Sommerens og Forårets Sange”: Vejret var med os, så vi kunne sidde og stå i det grønne med udsigt til den smukke Stavnsholtkile. http://furefolk.dk/wp-content/uploads/2017/07/Forårets-og-sommerens-sange-sanghæfte-2014.pdf


Vi havde besluttet at nøjes med ét fællessangsarrangement i Hesselbækpark i år, da ”Efterårets Sange” 2013 kun havde lokket ca. 11 beboere af huse. Så vi slog ved denne lejlighed to årstider sammen, forår og sommer, og var altså så heldige, at sommerens gode vejr netop brød ud denne aften. Hele eftermiddagen havde vi ellers nervøst studeret den smådryppende, grå himmel og var lige ved at gå indendørs. Guderne var med os, og med de ca. 25 medsyngende beboere og andre interesserede, på en god aften!

Onsdag d. 13. august kl. 19 tog vi fat efter sommerferien, og vi mødtes denne gang i Ingers, vor ene fløjtenists, nye hus i Slagslunde. Det blev desværre samtidig Ingers farvel til Furefolk efter 6 år. Hendes helbred var lidt skrøbeligt, og hun fandt det vanskeligt at skulle lære så mange nye sange, som Furefolk havde taget fat på gennem årene.

Bocentret, Center Amager, onsdag d. 27. august kl. 16: Per, Pia og Allan spillede for ca. 25 mennesker til en pårørendefest på bostedet for psykisk syge, ”Center Amager”. Vi solgte en plade, og folk sang med på de omdelte sange (genbrug fra ”Sommerens og Forårets Sange”)

Ny ad-hoc-sangerinde: På Tønderfestivalen, lørdag d. 30. august, hørte Jørgen, Tove og Allan en times koncert med Bodil Ashkenazy, der på en mail 30. juli havde skrevet til os, at hun var glad for vor hjemmesides noder, og at hun gerne ville være ad-hoc-sangerinde af og til.
Jørgen og Allan tog en snak med hende efter hendes koncert I Tønder og bad hende – på baggrund af hendes mail og Furefolks ofte ytrede ønske om at knytte en sangerinde til gruppen – om at komme til audition. I løbet af efteråret var Bodil, så meget som hendes øvrige gøremål og helbred tillod det, med til nogle øveaftener. Det hele kulminerede med den koncert på Byamarknadet i Stenestad lørdag d. 8. november, som omtales nedenfor. I foråret havde vi i øvrigt nogle forgæves forsøg på at knytte en anden sangerinde, Lone Høeg, til gruppen.

Spil-dansk-dag torsdag d. 30. oktober kl. 15: Helge Larsen havde opfordret os til at medvirke i Farum Svømmehals foyer med en halv snes numre. Der var ca. 5 tilhørere, så vi tror ikke rigtigt på svømmehalskoncerter foreløbigt.
Byamarknad i Stenestad lørdag d. 8. november kl. 13 – 16: Johan Lindahl, som vi et par gange tidligere har haft kontakt med og spillet for, havde bedt os medvirke med musik foran hans ”Johans Art Gallery” i forbindelse med det årlige Bymarked i Stenestad på Söderåsen. Furefolk betalte selv transporten. På billedet til højre ses Bodil på bymarkedet. Der var ikke mange tilhørere til vore numre, men Johans lille film afspejler, at det gik godt rent musikalsk:

https://www.youtube.com/watch?v=mOiQg8TGxPc&feature=youtu.be

Red Barnet på Farum Bytorv torsdag d. 20. november kl. 16 – 18: Den lokale Red Barnet-komité arrangerede, i anledning af 25-året for FN’s børnekonvention, en lille markering med lys, underskriftsindsamling og børnesange. Der var ikke mange indkøbende, der fik tid til at standse op, men borgmesteren var der dog et par gange. Vi fik forstærkning til lejligheden af Palle Gliese fra ”De Glade Gutter” i Værløse på harmonika. Arrangementet blev også anledning til, at Palle flere gange senere kom til vore øveaftener som en kærkommen forstærkning med sine to-raderharmonikaer.

Julecaroling onsdag d. 17. december kl. 19 i Hesselbækpark: Sammen med to beboere gik Kvartetten Furefolk (Jørgen, Pia, René og Allan) i lighed med sidste år rundt med julesange ved dørene. Vi fik småkager og lidt af det stærke en tre-fire steder, men interessen var ikke overvældende. Måske til dels fordi det hele faldt sammen med en vigtig håndboldkamp, hvor Danmark kunne kvalificere sig (men gjorde ikke gjorde det).

Nytårsforsætter: Vi har stadig ikke færdiggjort ”Julecalypso”, som Jørgen har lavet melodi til. Så det var ét af vore nytårsforsætter. Og det er det stadig.
René havde skrevet tre melodier til tre af Edvard Anbergs, Pias morfars, digte. Heraf var ét, ”Fredens Bro”, kommet ind i kernerepertoiret, mens vi kun havde snuset til de to andre, så det agtede vi også at gøre noget ved.

Videoer og hjemmeside: En søgning på ”Furefolk” via Bing gav ved udgangen af 2014 2660 hits. Det var dog ikke alle artikler, der reelt omhandlede os. Hvis man begrænsede søgningen til ”Furefolk Youtube”, fik man 30 hits. Blomstrende Jasminer med Jørgen på sav havde ikke færre end 2322 afspilninger og var suverænt topscorer. Emmas Vals havde 1677 afspilninger (1437 i 2013), men andenpladsen blev indtaget af Gånglåt från Äpelbo med 2155 afspilninger (mod 1846 i 2013). Og Idas Sommarvisa havde 781 afspilninger (mod 661 sidste år). The Mermaid fulgte stadig pænt med (397 mod 374 året før). Men den var altså ikke rykket meget.

Vor flotte hjemmeside opdateredes stadig flittigt og vidnede om stor aktivitet siden starten i 2007.
Problemer og arbejdsområder 2014: Vi oplistede ved årets slutning, hvad vi ville gøre mere ud af i det kommende år:
– I tiden, hvor vi i efteråret søgte at køre Bodil ind som sangerinde, havde vi – op til vor optræden i Stenestad – ikke færre end 40 numre i spil. Vi har siden snakket om, at det var for mange.
– Desuden har vi i efteråret spillet for et meget ringe antal mennesker, hvilket slet ikke står mål med øve-indsatsen.
– Vi har ikke haft held med at indarbejde sangerinder.
– Vi har ikke lært at bruge pa-anlægget med monitorer helt optimalt.

2015:

Året 2015: Vi afholdt Furefolks fjerde generalforsamling onsdag d. 7. januar hos Elisabeth og Troels i Hareskovby. Her enedes vi om at koncentrere os om at lave en demo-cd i de kommende måneder; en cd med de tyve numre, vi mente, præsenterede gruppen bedst.

Medlemskrise: 18. marts trak Jørgen, der havde været med siden 2009, sig desværre ud af Furefolk, da han fandt det for voldsomt at spille i tre orkestre på én gang (Nøddeknækkerne, 50 Years After og Furefolk). Nogenlunde samtidig trak Elisabeth, der havde været med siden starten i 2007, sig ud af gruppen. Hendes helbred skrantede, og hun meldte derfor i stigende grad afbud. Det var så en trøst, at Judith fra Hesselbækpark af og til kom og sang med på onsdagsaftenerne i foråret, men vi udarbejdede en pressemeddelelse om, at vi søgte nye medlemmer, og Frederiksborg Amts Avis bragte den. I april reagerede Ellen, der spillede harmonika, på efterlysningen, men det viste sig desværre ret hurtigt, at hun ikke syntes, at vores stil var hendes. Til gengæld kom hendes bekendte, Jakob Kåe, der spillede klarinet. Jakob var blevet opfordret af Ellen og havde vist også hørt om Frederiksborg Amts Avis´ artikel. Jakob passede perfekt ind i gruppen, men holdt desværre allerede op i oktober igen, fordi han søgte efter en lidt anden musikstil.

17. juni arrangerede vi for femte gang ”Forårets og Sommerens Sange” for beboerne i Hesselbækpark med venner. Vejrguderne havde – oveni medlemsflugten – sammensvoret sig imod os, så det øsregnede, og vi måtte opgive alle planer om at stå ude i det grønne. Men der kom omkring 20 mennesker, heraf dog kun fem fra Hesselbækpark. Peter Ankerfeldt, der tidligere havde spillet i Odsherredspillemændene, var blandt publikum. Han foreslog, at vi senere arrangerede en koncert med hans sange. Vi har dog endnu ikke taget udfordringen op, men det var nok værd at overveje! Her er sanghæftet, som vi, som altid, havde fået ejendomskontoret til at trykke: http://furefolk.dk/wp-content/uploads/2017/07/2015-Forårets-og-sommerens-sange-SANGHÆFTE-.pdf

Ukuleleaftener: I løbet af efteråret mødtes Per, René, Pia og Allan flere gange, på Pias initiativ, på mandagsaftener til øvelser på ukulele, hvor vi efter et lånt kursus fra biblioteket, lærte os den grundlæggende teknik. På et tidspunkt gik vi over til at lægge ukuleleøvelserne i den første time af de ordinære øveaftener, men det fungerede ikke rigtigt.

Furefolks start efter sommerferien: Vi startede lidt sent, først til september, efter sommerferien. Den sene start skyldtes, at vi ville være fleksible for at få et nyt medlem med. Det var Axel Hannibal, der over nettet havde meldt sig som muligt nyt medlem med harmonika. Desværre var han optaget onsdage, for han var netop disse aftener leder af Birkerødgruppen, Birkeris´ øveaftener. Så for at komme ham i møde ændrede Furefolk i nogle måneder deres øveaften fra onsdag til mandag. Vi aftalte, at alle i gruppen skulle tage deres tre yndlingsnumre med, som de så kunne lære de andre. Efter tre øveaftener trak Axel sig desværre igen ud af gruppen, og efter nogen tid gik vi igen over til at mødes onsdage.

En lille glæde for os var det, at vi – gennem Elisabeth – blev opfordret til at spille julesange på Farum Marina, der dog hurtigt fik kolde fødder, da de hørte, at det drejede sig om folkemusik. I stedet, beruset af julestemning og for at bruge det repertoire, vi havde indøvet, aftalte vi, at vi – for første gang – ville prøve at invitere beboerne i Hesselbækpark til at synge julesange. Og så øvede vi endnu flere af de dejlige julesange i den næste måneds tid. Desværre endte det hele ret skuffende, idet vi – som flere gange før – havde overvurderet interessen. Vi gjorde vort yderste, men det kunne ikke opveje, at der kun kom en halv snes mennesker, skønt vi lokkede med glögg og kager.

2016:

Året 2016 startede med Foreningen Furefolks 5. generalforsamling, der afholdtes 11. januar hos Pia til hendes lækre boller og kager. Jørgen glædede os med at komme som gæst, og han tilbød fortsat at passe hjemmesiden. Desværre kunne vi ikke lokke ham til at spille med i gruppen igen.
I løbet af foråret spillede vi en blanding af Furefolks gamle og nogle sommeregnede sange, som vi skiftedes til at vælge.
I forbindelse med Birkerødkorets koncert 30. maj fik vi hilst på Bente Bisgaard, som var interesseret i at være sangerinde i Furefolk, da Helle spurgte hende. Desværre kunne hun først starte efter sommerferien.

20. juni 2016 indbød vi for sjette gang til Forårets og Sommerens Sange. Der kom overvældende mange, nok 20-25 mennesker, og aftenen gik rigtigt godt. Vi havde sendt pressemeddelelser ud, og flere var kommet på grundlag af disse, bl.a. Hans og hans kone fra Visens Venner. Også Jørgen og Tove glædede os med deres besøg. Arrangementet holdtes indendørs på grund af vejret. http://furefolk.dk/wp-content/uploads/2017/07/Sommerens-Sange-2016-sanghæfte.pdf

30. juni 2016 spillede Trio Furefolk (Per, Pia og Allan) på Center Amager, et bosted for psykisk syge på Amager. Vi havde været der før, og ligesom for et par år siden var der tale om et pårørendearrangement, hvor vi spillede for på nogle fællessange (7 i alt) før bankospillet, så vi kunne genbruge sanghæftet fra ”Sommerens Sange”.
Per, vor banjospiller, meddelte desværre nogle uger efter, at trak sig ud af Furefolk efter 6 år, fordi han ville prøve noget andet, og fordi det var vanskeligt for ham at køre med både banjo og hund til øveaftenerne.

I august startede Furefolk igen efter sommerferien. Vi var noget nedtrykte over de mange, der var trådt ud af gruppen. Men vi var fulde af fortrøstning til, at vi nok kunne skaffe nye medlemmer. Ud over Bente havde en beboer i Hesselbækpark, Lars Wind, meldt sig til at spille og synge med Furefolk. Desværre viste det sig meget hurtigt, at Bente havde for lang vej fra Hellerup, hvor hun bor, så hun meldte fra efter et par gange. Og Lars var udpræget bluesmusiker. I et forsøg på at komme både Lars og Bente i møde havde Allan ellers foreslået, at vi alle valgte tre sange til et fælles repertoire, der dog hurtigt viste sig at pege i lidt for forskellige retninger. Desuden kolliderede det med, at vi – de gamle Furefolk (René, Pia og Allan) i slutningen af foråret havde aftalt, at vi skulle prøve i fremtiden at satse på selv at komponere og skrive sange.

Da René, Pia, Allan og Palle i løbet af efteråret måtte erkende, at de måtte stole på egne kræfter og genskabe Furefolks identitet, begyndte nu et større projekt med en særdeles frugtbar egenproduktion. Det startede for alvor med, at René skrev en melodi, han kaldte ”Prærien” i september. Han sendte den forsøgsvist til Allan, der skrev en tekst til den om Amager Fælled. Siden gik det slag i slag. Siden september 2016 har vi nu (september 2017) skrevet op mod 50 melodier og sange selv, nogle med tekst af Anna Grete, andre af Palle og andre igen af Allan – og alle med melodier af René. Nu har vi desuden, her i efteråret 2017 – som et forsøg – sendt en halv snes melodier og sange til Melodi Grand Prix.

2017:

2017 var det første år, hvor vi – på grund af decimeringen – besluttede ikke at afholde generalforsamling og desuden besluttede at lægge Foreningen Furefolk på lavt blus. Hverken banken, Statsministeren eller Foreningsregistret har endnu protesteret over det.
I foråret 2017  arbejdede vi til gengæld meget målbevidst med de nye kompositioner, og i maj 2017 var vi så heldige at få en ny og meget savnet sangerinde, og så oven i købet én fra Hesselbækpark: Anna Grete Telesford, der frisk gik på scenen med os i Furefolks første optræden i længere tid. Gennem Palle havde vi fået en indbydelse at medvirke på Skovgårdens Musikfestival 1. juni 2017. Her fremførte vi 12 af vore egne nykomponerede, og enkelte andre, for ca. 25 mennesker. Det gik rimeligt godt, enkelte råbte ”bravo” efter et par af numrene, men vi fik også en venlig, konstruktiv kritik af arrangøren, Per Dalskov, der sagde, at vi burde fremtræde med større selvsikkerhed, tro mere på os selv, dunke hårdere i guitaren og tage det som en selvfølge, at folk selvfølgelig gerne ville høre os!
I slutningen af maj fik vi endvidere en af Allans gamle venner, Mogens Berg, til at være banddoktor og lytte en del af vore selvkomponerede numre igennem. Han var inde på noget af det samme som Per Dalskov og foreslog også, at vi indøvede to-stemmige sange og lod sangerne trænge mere igennem. Desuden syntes han, at vi burde aftale rollefordelingen i gruppen tydeligere, variere teksternes temaer mere, gøre teksterne kortere og overlade de irske numre til The Dubliners. Bedst syntes han om sangen ”Aleppo” og ”Sangen Om Det Kommunistiske Manifest”.

Vi havde i starten af året også kontakt til vor gamle band-doktor, Morten, der har fingeren på pulsen i forhold til Dansk Musikerforbund, hvor han arbejder. Han rådede os til at få større sikkerhed i fremførelsen af numrene, gøre indledninger og slutninger helt klar – og så ellers lave en halvprofessionel demo-cd, som vi kunne bruge, når vi søgte tilskud. Her er hans mail til os 8. marts 2017:

Tak for din mail.

Det er sørme blevet nogle gode sange.

Mit umiddelbare indtryk er dog, at I som performere er et stykke vej fra at være klar til at gå i et professionelt studie og indspille med henblik på kommerciel distribution.

En mulig plan for at arbejde fremad kunne være, at I kunne låne min 16 spors harddisk-recorder. Den kan levere lydkvalitet over cd’niveau – og så kan I bruge lige så lang tid I gider.

Når I så synes at I er klar med 2-3 numre og er 100% skarpe på hvordan I leverer dem – kunne I booke et studie i 2 dage og se hvad det giver mere at have professionel hjælp til teknikken og et taxameter, der tikker – I får ikke noget ordentligt til under 4-500 kr. i timen.

Med en rigtig god demo fra et professionelt studie i hånden, kunne I prøve at søge støtte hos DMF, DAF, DJBFA eller DPA.

Du er velkommen til at kigge over og se på det jeg kan låne jer og få en snak.

Mvh

Morten

Sommerens og Forårets Sange 7. juni: Banddoktorernes kommentarer tænkte vi så over, da vi for syvende gang i træk afholdt sommeralsang i Hesselbækpark og genbrugte repertoiret fra Skovgården. Vi fik Bodil Ashkenazy med som optrædende gæstesolist, hvilket var en klar gevinst for arrangementet, der talte cirka 20 tilhørere. Her er sanghæftet:

http://furefolk.dk/wp-content/uploads/2017/07/Sanghæfte-til-Sommerens-Sange-2017.pdf

Ny hjemmeside: I august var der premiere på Furefolks nye hjemmeside, som Allan havde arbejdet med hen over den våde og kolde sommer. Den nye er en videreførelse af Jørgens gamle hjemmeside, men den nye it-teknik tillader mere spræl, flere billeder og lydeksempler – og det vigtigste er nok, at vi selv rimeligt hurtigt løbende kan ajourføre hjemmesiden.

Fremtiden: Lige nu, september 2017, arbejder vi på blandt 29 ”nominerede” selvskrevne numre at finde de ca. 15, der skal være det kernerepertoire, som vi kan udenad og i søvne! Og med banddoktorernes kommentarer i baghovedet. Når vi har spillet de 29 igennem nogle måneder, stemmer vi om, hvilke der skal med i repertoiret.

Vi glæder os til de næste 10 i folkemusikkens tegn! Tak til alle, der har været med gennem årene! Det har absolut været en fornøjelse!

Allan 22. september 2017