Svenske numre

28. juli 2011

SVENSKE NUMRE: Sange: 

Andalusien 1938 (Noder): andal

Dansen på Sunnanö (Noder): Dans

Den Gyllene Fregatt (Noder, i midi): DenGylleneFregatt

https://www.youtube.com/watch?v=Cd8nSbrPq1Q

Fjäriln vingad syns på Haga (‘lette’ KvindeNoder, ‘lette’ MandeNoder og midi-lydfil. ‘Sværere’ Noder ): Fjariln FjarilnMand Fjariln2

Flickan i Havanna (Noder): Flickan

Fritiof og Carmencita (Noder): FRITIOF OCH CARMENCITA Fritiof

Horgalåten (Noder, s.1 og s.2): horga1 horga2

Inbjudan till Bohuslän (Noder): Inbjudan

Jag gör så att blommorna blommar: JagGoer

(Idas Sommervise) (Noder)https://www.youtube.com/watch?v=Bi78AtcY3Ok

Jag har skrivit till min flicka/Linnéa (Noder): Jaghar

Knuste Hjerters Høst/ Brustna Hjärtens Höst (Noder, i midi): KnusteHjertersHoest KnusteHjertersHoest Knuste hjerters høst Knuste hjerters høst

Lite grann från ovan (Noder): Litegrann

Min älskning (Noder): Minaelskning

Rosa på bal (Noder): Rosa

Sjösalavals (Noder): Sjoesala

Skärgårdsfrun (Noder: 1.stm., 2.stm, s.1, 2.stm, s.2): skaergaardsfrun skaer2 skaer1

Sov på min arm/Nocturne (Noder, 1.stm. og Noder, 1.+2.stm.):Sovpaa Sov

Tanker i Havanna (Tekst og noder): TankerIHavanna Tankertxt

Vid Stranden/ Arnisi (Stó perigiáli) (Noder): Vidstranden

Öppna landskap (Noder): Oeppna

Instrumentale numre:

Annas Visa (Noder): Annasvisa

Böll-Olles Schottis (Noder): BoellOlles

Gånglåt från Äppelbo (1. stemme, ny 2. stemme og mp3): Gaanglaat

Karis Pers Polska (Noder):Karis

Månvalsen (Noder): Maanevals

Rysska Polskan (Noder): Rysska

Vals fra Pajala (Noder og mp3):

Pajala Vals fra Pajala RepListe562