Furefolks historie

Furefolks historie – ved 5 års fødselsdagen 4. oktober 2012
Hvem er vi? Furefolk er en dansk folkemusikgruppe, der har rod i Furesø Kommune. Deraf navnet. Navnet blev foreslået af Ida Boldsen, gruppens daværende violinist, umiddelbart før Furefolk for første gang skulle spille for et publikum. Det var lørdag d 29. marts 2008 på Restaurant Mona Lisa i Farum. Koncerten var arrangeret af Finn Boisen, daværende leder af foreningen ”Furerock”, så navneligheden er ikke tilfældig.
For tiden er vi 6 i gruppen. Alle bidt af folkemusikken og glæden ved samspillet! Medlemmerne kommer fra Furesø, Allerød og Gadevang. Vi øver hver onsdag kl. 19 – 22 i Hesselbækparks A-Hus, et beboerhus i en bebyggelse i Farum Øst. Magasinet i A-huset rummer også vort tekniske udstyr.
I starten øvede vi i C-Huset, Hobbyværkstedet i samme bebyggelse, men i de sidste par år har vi vederlagsfrit kunnet benytte det bedre A-Hus. Måske ligger det i luften, at vi som tak for lån spiller
ved et par årlige beboerarrangementer.
Formålet: På vor hjemmeside står der: Folkemusikgruppen Furefolk fra Farum dannedes 4. oktober 2007. Vi spiller og synger folkemusik, især fra Danmark, Sverige og Irland. Vi har rod i den danske tradition og spillemandsmusikken. Men vi henter også inspiration i vore nabolande, i det øvrige Europa – og i hele verdens folkelige musik. Fester, møder og demonstrationer – overalt kan musik og sang sætte humøret i
vejret, formidle fælles erfaringer, stemninger og budskaber – og vi bidrager gerne!
Hvor har vi spillet? Indtil nu har vi spillet ved mindst 23 arrangementer i ind- og udland og for mellem 5 og 150 mennesker. Vi har bl.a. spillet til ære for Rudolf på Gedevasevang 2009, ved galleriåbninger, på Hembygdsgården i Stenestad i Skåne juli 2011 og ved Dansk Handicapforbunds grillfest i Furesø 2012. Se i øvrigt scrap-bogen på vor hjemmeside!
Hvad spiller vi? Vi spiller folkemusik, og vi har gennem de fem år nok bevæget os lidt væk fra spillemandsmusikken og hen i mod sangene fra Danmark, Sverige, USA og Irland. Repertoiret har vi stykket sammen af de melodier og sange, vi hver især kunne lide og tog med – og
tilpassede til lejligheden.
Hvad er folkemusik? De fleste har en ide om, at det er traditionsbundet, overleveret musik, uden eller med minimal elektrisk forstærkning. Ofte er eventuelle tekster karakteriserede ved at have meninger, synspunkter, holdninger og positioner. Og melodierne er enkle og relativt lette at lære. Hvis man kigger på internettets Wikipedia, står der bl.a., at der eksisterer mange definitioner
på folkemusik. Den traditionelle definition er, at der skal være tale om et musikalsk udtryk, der har været anvendt i århundreder i et afgrænset nationalt område, og ikke kan fusioneres med andre genrer. Gene Shay, en af hovedmændene bag Philidelpia Folk Festival, ser den snævreste definition af folkemusik som “[…] musik, der ikke er lavet for profit. Det er musik, der har overlevet og er blevet videregivet gennem en mundtlig tradition. […] Og folkemusik er en deltagermusik; du behøver ikke at være en dygtig musiker for at være folkesanger […] og til sidst giver det et sammenhold. Det er folkets musik”. Endelig findes der definitioner, der tager udgangspunkt i det musikalske udtryk, og betragter musikere, der videregiver en del af den stemning, der findes i den traditionelle folkemusik, som moderne folkemusikanter.
Historien: 2007: Rudolf Engelhardt og Allan E. Petersen, havde spillet lidt sammen igennem ca. 10 år fra midten af 1990´erne. Det var nærliggende, da begge var vilde med folkemusik, boede i Hesselbækpark, ikke langt fra hinanden, og havde nogle instrumenter stående. Desuden var de i forvejen begge med i Hesselbækparks Loge for Rigtige Mænd, Hesselbækparks mandeklub. I denne loge sluttede man altid med nogle danske sange,- efter hyggesnak og en del øller. Mandelogen, HLFRM, oparbejdede med årene en righoldig sangbog med danske sange.
Rudolf og Allan havde længe talt om, at det kunne være fint at få nogle flere med, og de havde da også forsøgsvist haft musikalske venner, bl.a. Knud (Grumløse) og Lars Bo, med et par gange.
I løbet af sommeren 2007 satte de det mere i system, og Allan snakkede bl.a. med René Giannini, Ida Boldsen (violin), Elisabeth Lange og Alf Blume om at danne en gruppe. Og de fastsatte, at det hele skulle løbe af stabelen torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19 i Hesselbækparks A-Hus. Til stede denne historiske aften var: Alf (guitar og sang), Ida (violin), Rudolf (banjo, mandolin og sang), René (harmonika), Elisabeth (harmonika) og Allan (guitar og sang) Gruppen havde ikke noget navn, men på de indspilninger, som Allan altid lavede, kaldte han gruppen ved skiftende navne efter forbogstaverne på de mennesker, der var med.
Første gang RAIAER.

I starten mødtes gruppen kun hver 14. dag, men man gik ret hurtigt over til at mødes hver onsdag. Og man gjorde Hobbyværkstedet i Hesselbækpark, CHuset, til det faste mødested, da man endnu ikke havde nøgle og fri adgang til Ahuset.

2008: Gruppens første engagement var at medvirke ved Finn Boisens Furerockarrangement på Restaurant Mona Lisa på Farum Bytorv lørdag d. 29. marts 2008. Gruppen, der fra forårets 2008 hed Furefolk, havde i løbet af vinteren udvidet med en bassist (Lasse Bøjlund Andersen) og en sangerinde (Liselotte Lauritzen). Ida gik ud af gruppen umiddelbart før Mona Lisa, og Liselotte
umiddelbart efter. I løbet af efteråret 2008 udvidede Furefolk betydeligt: Med kom Jørgen Bonde Sand (mandolin mm.) Inger (Tværfløjte) og Annelise Lund (sangerinde). Sidstnævnte var dog kun med et par måneder.
2009: Per Lehmann (banjo og guitar) kom med i efteråret 2009 som afløser for Alf, der ikke havde så megen tid længere. I løbet af vinteren 2008/2009 og foråret 2009 var Ingrid Alice Nielsen lidt med som sangerinde, især i forbindelse med arrangementet for Rudolf på Gedevasevang. Lasse gik ud af gruppen og blev freelance-medarbejder i 2010, da han efterhånden mest spillede jazz og ville have mere tid til dette.
2010-12: Efterhånden har Furefolk fundet en stabil besætning og nogle faste traditioner: Forårets og efterårets sange i Hesselbækpark som en slags øvelokalehusleje – og så alt det ”løse” ind i mellem, bestående af danske, irske, røde sange – og nogle børnesange.
Tekniske landvindinger:
– Hjemmesiden v. Jørgen (2008)
– PA-Anlæg, sponsoreret af – Jørgen (2009)
Standarterne med vort navnetræk (2010)
– Første CD-produktion (2011)
– Etablering af Foreningen Furefolk (2011)
– Visitkort (2012)
– Medhørsanlæg, der kan kobles til PA-Anlægget (2012)
Fremtiden: Banddoktor?
– CD, produceret i ”Bølgen”?,
– Udvidelse af gruppen med sangerinde, violinist, bassist mm?
– Bedre arrangementer.

Allan E. Petersen oktober 2012